بررسی چگونگی ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی آموزشی به ایثارگران

بررسی چگونگی ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی آموزشی به ایثارگران

چگونگی ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی آموزشی به ایثارگران در دیدار مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران با معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی و کاربردی مورد بررسی قرار گرفت.

محمدعلی فقیه مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار ضمن تبیین برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تسهیل شرایط تحصیلی دانشجویان تأکید کرد: امیدواریم با اجرای برنامه‌های تدوین‌شده شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح کیفی خدمات‌رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر باشیم.
احمدرضا پیش‌بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی و کاربردی نیز در این دیدار ضمن تشریح فعالیت‌ها و حمایت‌های انجام‌شده این دانشگاه از دانشجویان شاهد و ایثارگر بر عزم و جدیت دانشگاه در خدمت‌رسانی به ایثارگران تأکید کرد و خواستار تعامل و همکاری هرچه بیشتر دانشگاه جامع علمی و کاربردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران شد.
گفتنی است این جلسه با حضور مدیرکل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه علمی و کاربردی در دفتر معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی تشکیل شد.

بدون دیدگاه