آینده معیشتی و امنیتی مردم در گرو نقش آفرینی در انتخابات است/ رسانه ها باید همه صداها را منعکس کنند

محمد خدادی در گفت وگو با خبرگزاری بسیج:

آینده معیشتی و امنیتی مردم در گرو نقش آفرینی در انتخابات است/ رسانه ها باید همه صداها را منعکس کنند

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در خصوص نقش رسانه‌ها در حضور حداکثری و انتخابات آگاهانه گفت: آینده ی معیشتی، امنیتی مردم در گرو نقش آفرینی در انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد،در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بسیج، در خصوص نقش رسانه‌ها در حضور حداکثری و انتخابات آگاهانه طی سخنانی اظهار داشت: ماهیت انتخاب آگاهی است.    

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان این که در صورت نبودن بستر رسانه مردم از انتخابات و نتیجه آن مطلع نمی‌شوند، ادامه داد: رسانه‌ها در مورد حضور در انتخابات و انتخاب فرد اصلح نقش مهمی به عهده دارند.   خدادی با اشاره به لزوم تبیین رسانه‌ها در مورد انتخابات بیان کرد: آینده معیشتی، امنیتی، مناسباتی و محیطی مردم در گرو نقش آفرینی در انتخابات است.

وی وظیفه رسانه‌ها را منطبق سازی اطلاعات با واقعیت دانست و اضافه کرد: رسانه‌ها ضمن ارائه اطلاعات کاربردی و کارکردی باید منعکس کننده همه‌ی صدا‌ها باشند.

محمد خدادی نقش رسانه ها را اطلاع رسانی به مردم در مسیر انتخاب صحیح دانست و گفت: رسانه‌ها به جای انتخاب اسم باید به انتخاب برنامه بپردازند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به این که برخی از رسانه‌ها فقط نقد‌ها را منتشر می‌کنند، تصریح کرد: نباید جریان رسانه‌ای ما فقط نقاط تاریک و نقطه ضعف ها را به مردم نشان دهند.

وی  بر لزوم دو سویه بودن و روشن گرا بودن رسانه تاکید کرد و افزود: در کنار نقاط تاریک و نقد ها باید نسخه‌های پیشنهادی هم ارائه شوند.

خدادی با بیان این که در کنار نقاط ضعف باید نقاط قوت هم بازگو شوند، اضافه کرد: ماهیت یک رسانه در دو سویه بودن آن رسانه است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تصریح کرد: رسانه ای با جریان یک طرفه همان بولتن و بروشور است.

وی با بیان این که رسانه نه تنها در انتخابات بلکه در همه ی انتخاب های زندگی روزمره هم نقش آفرینی میکند، در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت یک رسانه در بازنشر راه حل در کنار بیان مشکلات و از دیدگاه افراد مختلف است.

بدون دیدگاه