۱۸ اردیبهشت ماه برابر با #روز_قدس گرامی باد

۱۸ اردیبهشت ماه برابر با #روز_قدس گرامی باد

در دست تو سنگ و در نگاهت ایمان
همزاد حماسه ، همنشینِ طوفان
پیروزیِ انتفاضه ات نزدیک است
ای بغض شکسته در گلویِ انسان

بدون دیدگاه