برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استان‌های کرمانشاه و قم

برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استان‌های کرمانشاه و قم

برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استان‌های کرمانشاه و قم

سرپرست اداره‌کل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری جلسات این کمیسیون در استان‌های کرمانشاه و قم خبر داد.

دکتر سید حمیدرضا متقی با اشاره به برگزاری کمیسیون پزشکی تعیین درصد و حق پرستاری جانبازان در استان کرمانشاه گفت: این کمیسیون در روزهای سوم و چهارم تیرماه با حضور ۷ نفر از متخصصین، دبیر و ۲ کارشناس کمیسیون پزشکی تشکیل و  ۲۷۰ نفر از متقاضیان بر اساس نوع مجروحیت و بیماری‌های غیرجنگی توسط متخصصین مربوطه ویزیت شدند.
وی افزود: کمیسیون پزشکی تعیین درصد و حق پرستاری جانبازان استان قم نیز در روز  سوم تیرماه با حضور ۶ متخصص، دبیر و ۲ کارشناس کمیسیون پزشکی تشکیل شد، که در پایان ۱۳۷ نفر از متقاضیان بر اساس نوع مجروحیت و بیماری‌های غیرجنگی ویزیت شدند.

بدون دیدگاه