«از برف تا برف» راوی خاطرات یک فرمانده شهید است

«از برف تا برف» راوی خاطرات یک فرمانده شهید است

«از برف تا برف» راوی خاطرات یک فرمانده شهید است

مهدی زین الدین سال ۱۳۳۸ در تهران متولد شد و در سال ۱۳۶۳، در حالی در کنار برادرش « مجید»به شهادت رسید که فرماندهی «لشکر ۱۷ علی ابن ابی طالب(ع)» را بر عهده داشت.

به گزارش ایثار خبر، کتاب «از برف تا برف» شامل ۴۵ عنوان برگزیده از خاطرات و سخنرانی های شهید «مهدی زین الدین» فرمانده لشکر ۱۷ علی ابن ابی طالب (ع) و همچنین بیش از ۵۰ عکس کمتر دیده شده آن شهید عزیز است که به صورت رنگی به طبع رسیده است.

مهدی زین الدین سال ۱۳۳۸ در تهران متولد شد و در سال ۱۳۶۳، در حالی در کنار برادرش « مجید»به شهادت رسید که فرماندهی «لشکر ۱۷ علی ابن ابی طالب(ع)» (یگان رزمندگان قم ، اراک و خمین) را بر عهده داشت. گفته می شود که خاندان «زین الدین» یکی از طوایف بزرگ شیعیان در لبنان است و گفته می شود که خانواده ی شهید مهدی زین الدین، اصالتاً به این خاندان منتسب است.

این اثر توسط علی اکبری مزدآبادی  به نگارش و از سوی انتشارات «یازهرا» در ۱۸۴ صفحه به چاپ رسیده است.

بدون دیدگاه