فراخوان ثبت خاطرات مادران ایلامی از جنگ تحمیلی

فراخوان ثبت خاطرات مادران ایلامی از جنگ تحمیلی

فراخوان ثبت خاطرات مادران ایلامی از جنگ تحمیلی

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام گفت:باتوجه به اینکه استان ایلام در آستانه برگزاری کنگره ملی سه هزار شهید قرار دارد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این کنگره با مشارکت بچه های عضو کانون نقش آفرینی می کند.

به گزارش ایثار خبر،  محمدرضا رستم پور با اشاره به روایت گری مادران ایلامی پیرامون دفاع مقدس، توضیح داد: نوجوانان ایلامی تا پایان هفته دفاع مقدس قادر به حضور در  فراخوان ثبت خاطرات مادران خود از جنگ تحمیلی را دارند و برگزیدگان نیز آذرماه همزمان با برگزاری کنگره سه هزار شهید استان ایلام در آذر ماه مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. در این فراخوان نوجونان ۱۱ تا ۱۷ سال استان ( عضو کانون یا خارج از کانون ) می توانند با نگارش خاطرات ماداران یا مادربزرگ های خود در این جشنواره ادبی شرکت کنند.

وی افزود: هر نوجوان می تواند پنج اثر را به دبیرخانه فراخوان واقع در بلوار شمالی امام خمینی (ره) مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال کند. شرکت کنندگان مجاز هستند در بخش های متن ادبی، خاطره نویسی یا داستان بر پایه واقعیت شرکت کنند و مطالب را طبق دیدگاه و برداشت نوجوانانه خود به رشته تحریر درآورند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام  بیان کرد: تقویت هنر نویسندگی و قدرت تخیل بچه ها و نیز آشنایی نوجوانان با دروان دفاع مقدس و پیشینه جنگ استان ایلام از زبان ماداران و ماربزرگ های خود به عنوان یک شاهد عینی است. باتوجه به اینکه استان ایلام در آستانه برگزاری کنگره ملی سه هزار شهید قرار دارد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این کنگره با مشارکت بچه های عضو کانون نقش آفرینی می کند.

بدون دیدگاه