یک فراورده از جنگ در «بوی انار و انتحاری»

یک فراورده از جنگ در «بوی انار و انتحاری»

 یک فراورده از جنگ در «بوی انار و انتحاری»

کتاب «بوی انار و انتحاری» یادداشت‌های روزانه‌ای از نبرد با داعش در حویجۀ عراق را درون خود دارد که انتشارات خط مقدم آن را منتشر کرده است.

کتاب «بوی انار و انتحاری» فراورده چندین سفر عملیاتی هادی معصومی‌زارع به عراق برای حضور میدانی در خط مقدم نبرد علیه گروه داعش است که در قالب روزنوشت‌های جنگ مهرماه ۱۳۹۶ در شهر حَویجه نظم و سیاق یافته است. نویسنده اما به بیان خاطرات روزانه اکتفا نکرده و از هر اتفاقی، نقبی به شناخت عمیق تر از داعش، سیاست و انسان عراقی و نسبتش با امر اجتماعی زده است! در نتیجه اثر حاضر، نــه خاطره‌گویــی و داستان‌ســرایی صِرف است و نــه پژوهش آکادمیک محض! رفت و برگشتی است میان هرم آتش و ترکش انتحاری‌ها و تاملاتی جامعه‌شناختی در باب پیچیده ترین همسایه ایران؛ عراق!

در مقدمه کتاب می‌خوانیم: «آنچه پیش روست، تحفه‌ای‌ست از بهترین روزهای زندگی این درویش که حالا دیگر بازگشت به آن روزها برایش رؤیا و آرزوی هر شب شده است.

نویسنده عمیقاً معتقد است که روش‌شناسی معرفت منطقه‌ای ما در ایران، عمدتاً متأثر از برساخته‌های ذهنی، امیال و ترجیحات سیاست‌سازان و تحلیلگران‌مان، و بخش دیگری از آن، ترجمانی از فراورده‌های تولیدی خط رایج رسانه‌ای بین‌المللی و منطقه‌ای‌ست! در چنین وضعیتی، فهم و تفهمِ واقع، امری پسینی، متأخر، دست‌دوم، و در بهترین حالت، زینت‌المجالس است و نه پیش‌نیاز حیاتی سیاست‌سازی و تصمیم‌گیری و تحلیل!


«بوی انار و انتحاری»، گامی است در تلاش برای جمع میان فراورده‌های کتابخانه‌ای و میدانی و پرهیز از انتزاعیاتِ در حال چرخش در محافل بسته‌ی تصمیم‌سازی این دیار! در نتیجه، این وجیزه، نه خاطره‌گویی و داستان‌سرایی صِرف است و نه از سنخ پژوهش‌های آکادمیک! تجربه‌ای‌ست میان این دو!».

این اثر در 422 صفحه توسط انتشارات خط مقدم به چاپ رسیده است.

بدون دیدگاه